Karolína Šulcová

Během mých kurzů se snažím děti i dospělé motivovat k vlastní volné tvorbě a podněcovat tak jejich

fantazii. Nebát se experimentovat. Zároveň plně podporuji ty, kteří chtějí studovat například reálné

zátiší, nebo malovat podle svých předloh. Pomáhám jim vybrat si správné médium a seznamuji je s

vlastnostmi jednotlivých technik, aby věděli, co lze očekávat ve výsledku a naučili se s tím počítat.

Radím jim od začátku v základních postupech a podporuji jakoukoliv jim vlastní iniciativu. Společně se

tak snažíme práci dokončovat, k vlastní spokojenosti a radosti z naučení se dalších kroků. Jde mi o

otevřenost novým zkušenostem v tvorbě a užít si společně strávený čas. Jsem toho názoru, že zkusit

se má všechno a žádnou kresbu či malbu nelze zkazit. Těším se na Vás na viděnou v ateliéru.