Dita Krhovská

Anotace

Přála bych všem nadšeným umělcům každého věku, abychom rozkrývali prostory skryté uvnitř nás, prostory své fantazie. Protože jsou to místa, kde nejsou hranice a které rostou společně s další a další možností. Jsou nekonečné, jako vesmír nad námi. Tento svět, který nám nemůže nikdo vzít a nikdo ho nemůže soudit, je pravdivý, protože my ho tak cítíme. Zároveň je to cesta, která velmi přispívá k tvořivému myšlení, kdy ctíme jedinečnost každého z nás. Jsme pak schopni v reálném světě s důvěrou přijímat různé možnosti, které nám žití života přináší a lépe je vyhodnocovat. Cítíme se uvolnění a klidní.

Fantazie je to, co v Nekonečném příběhu užírala Nicota a co tak může být aktuálním obrazem i dnešní doby. Je to i důvod proč je rozvíjení fantazie mou vášní a radostí. Když se naučíme zvládat pravdivě znázorňovat svět okolo sebe, můžeme se pak s chutí nořit do nekonečných prostor své fantazie a sbírat tam tak sílu a podporu Děti přirozeně k fantazii tíhnou, tento svět je pro ně reálný a proto je pro ně a právě nejen pro ně, tak  zásadní, když se v nich udržuje a rozvíjí. Někdy nás mate velká mílka, že fantazie znamená něco si vymyslet, ale je to přesně naopak, vychází z reálného světa okolo nás.                  

Způsobů, jak se dá náš vnitřní svět vyjadřovat, je mnoho. Nám k tomu v ateliéru poslouží techniky výtvarné. A já se na vás na všechny a naše společná setkávání velmi těším!