Lukáš Vacek

 

 

Ve svých kurzech bych rád rozvíjel výtvarný talent jak u dětí, tak i dospělých. Coby student ateliéru

kresby a grafiky, bych začínal právě disciplínou kresby, která mi je nejbližší. Ať už jde o studijní

kresbu, seznamování se se zákonitostmi perspektivy, anatomie a obecně realistického zachycení věcí,

nebo o zkoumání kresby jako samostatného výtvarného projevu. Rád bych lidem přiblížil různé

podoby této techniky, jež se neomezuje pouze na použití tužky, ale také na uhlovou kresbu, rudku,

kombinace s tuší a lavírkou. Postupně tak lze dojít z čistě kresebně pojatého obrazu až k obrazu

malířskému. Důležitá pro mě je komunikace, jelikož každý přichází s jinými zkušenostmi a cíli, což je

nutné zohlednit, pokud má student sám mít pocit, že jeho práce je smysluplná a pro něj hodnotná.

 

Své kurzy vedu každé úterý od 15:00 - 22:00 hodin.